Povijest udruge

Početak našeg rada i aktivnosti vezan je uz 2006. godinu ponovnim osnivanjem Ivanečke rudarske čete, čija je promocija bila povodom obilježavanja Dana grada Ivanca, nastavljajući tradiciju iz 1898. godine nepravedno prekinutu oko 1940. godine.
Kroz proteklo razdoblje ponovno obnovljena povijesna postrojba svojim je aktivnostima i nastupima postala nezaobilazna u svim društveno-kulturnim događanjima diljem Hrvatske. Na tragu rudarske tradicije nastali su novi proizvodi (suveniri), usluge (tradicijska manufakturna glinena proizvodnja) i sadržaji (manifestacija Ivanečki rudarski dani, gospodarski sajmovi) s ciljem realizacije gospodarskih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je obnova rudarskog okna „Kraševski zviri” i njegovo stavljanje u turističku funkciju za što postoji realna osnova i inicijativa.
Sve zajedno bitno je utjecalo na kvalitetnu promociju grada Ivanca i Varaždinske županije, pa i nije slučajno što četu u posljednje vrijeme nazivaju i pokretnim gospodarskim promotorom županije.
Navedeno je, između ostalog, bila i vizija prilikom osmišljavanja, to jest valorizacije rudarske baštine što je u globalu i realizirano.

Sekcije

Povijesna postrojba, Ivanečka rudarska četa, djeluje od 2009. godine pod ingerencijom novoosnovane udruge Ivanečki vitezovi koja u svojem sastavu ima ustrojstvo u obliku sekcija :
1. Ivanečka rudarsku četa,
2. Vitezovi ivanovci,
3. Ivanečki sokolovi.
Svim sekcijama zajedničko je što su povijesno utemeljene činjenicama iz naše bogate prošlosti u različitim godinama djelovanja te su obilježile jedno minulo razdoblje. Zaštitnik udruge je sv. Ivan Krstitelj, a rudarskoj četi sv. Barbara.
Ustrojstvo udruge regulirano je Statutom i pravilnikom o radu te visokim kriterijima kako se postaje članom udruge.
Članovi udruge su:
1. zaslužne osobe, koje su svojim požrtvovnim i dobrotvornim radom omogućile boljitak cjelokupnog civilnog društva,
2. aktivne osobe u povijesnim odorama, koje nastupaju na važnim događajima i manifestacijama diljem Hrvatske, a i van naših granica,
3. sponzorirano članstvo,
4. počasno članstvo.

Aktivnosti udruge

Udruga se između ostalog bavi i društveno korisnim radom na tragu povijesnih činjenica vitezova ivanovaca ugrađujući svoju osobnost putem raznih aktivnosti. Ivanečki vitezovi su dobrovoljna udruga, koja okuplja ljude sa sličnim sklonostima, kao dio kulturne baštine, prije svega sa područja grada Ivanca, Varaždinske županije i Republike Hrvatske, radi ostvarivanja zajedničkih interesa u skladu s općim interesima društva te radi obavljanja određenih društvenih i kulturnih djelatnosti, a to su :
1. turističko-kulturne promocije grada Ivanca,
2. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih aktivnosti s ciljem promicanja povijesne ostavštine Ivanca, te jačanje moralnog utjecaja na mladež,
3. provođenje različitih aktivnosti s ciljem turističke prepoznatljivosti grada Ivanca,
4. promoviranje hrvatske povijesti i kulture u domovini i inozemstvu.

Suradnja

U svojemu radu i ostvarivanju ciljeva, udruga surađuje sa drugim povijesnim postrojbama i organizacijama na području Varaždinske županije i Republike Hrvatske, kao što su: Hrvatska pošta, banke, muzeji i knjižnice, a u svrhu popularizacije udruge i stručne pomoći te edukacije članova. Osim navedenog udruga surađuje :
– sa drugim povijesnim udrugama u zemlji i inozemstvu, a sve to na principu dragovoljnosti i potpune samostalnosti,
– sa odgovarajućim savezima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu i stupa u njihovo članstvo,
– sa drugim kulturnim i obrazovnim institucijama koje okupljaju građane, a naročito mladež.

 

Praktično možemo kazati da opet osvajamo primat, jer samim takvim pristupom grad Ivanec jedini u Hrvatskoj ima udrugu s tri povijesne postrojbe, isto kao što je u prošlosti Ivanca od velike važnosti bilo otvaranje Prvog samoposluživanja (1956 .godine) i Putujuće trgovine (1961. godine) na prostorima Jugoistočne Europe.
Udruga je u vrlo kratkom razdoblju postala prepoznatljiva na međunarodnom prostoru te se pokazala sposobnom za osmišljavanje novih sadržaja, izrade projekata, nastupima diljem Hrvatske kao i u izdavačkoj djelatnosti.
Tome u prilog ide i dobivanje bespovratne potpore Hrvatske turističke zajednice za izradu odora vitezova ivanovca kao i trogodišnje sponzorstvo Zagrebačke banke.